Политика на компанията

company

Ние ръководство на “ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, се ангажираме да прилагаме и поддържаме актуална настоящата политика по качеството, основана на изискванията на стандарта 9001: 2008 и заявяваме своята съпричастност и отговорност за развитие на качеството на разработваните и произвеждани продукти.
Основната цел на политиката по качество на дружеството е:
Удовлетворяване изискванията на клиентите и приложимите изисквания относно качество на продуктите и грижа за постоянно подобряване на Системата за управление на качеството.

Виж повече: Политика по качеството