Продукти

прод
Инструменти за вакуумно формоване и пенозапълване
p-001a
Инструмент за вакуумно формоване на вътрешна врата на хладилник


p-001
Инструмент за вакуумно формоване на вътрешен корпус на хладилник


p-eno
Инструмент за пенозапълване
на хладилник


Нестандартно оборудване и резервни части
p-002a
Машина за изрязване на вакуумно формовани пластмасови детайли


p-002b
Щанца за изработка на отвори в пластмасови детайли


p-002c
Механизъм за
вакуум форма


Машинни части малки серии
p-003
Машинни части


p-002
Машинни части


p-003а
Машинни части