Измервателна лаборатория

Изследователска

През 2014 година, фирмата изгради измервателна лаборатория. С помощта на европейско финансиране бе закупена трикоординатна измервателна машина за измерване на детайлите.
След оборудване на лабораторията от началото на 2015 година в нея се осъществява изходящия контрол.