Работен процес

Създаване на проектна документация

Създаване на проектна документация

Изработка на детайли

Изработка на детайли

Изходящ контрол на готовите детайли

Изходящ контрол на готовите детайли

Асемблиране на възли и сглобени единици

Асемблиране на възли и сглобени единици