Новини

Проект: BG-RRP-3.004-2145-C01 „Технологична модернизация в предприятието“

Проект: BG-RRP-3.004-2145-C01 „Технологична модернизация в предприятието“
  Краен получател: „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД Номер на Проект: BG-RRP-3.004-2145-C01 Наименование: „Технологична модернизация в предприятието“ Обща стойност: 445 000.00 лв., от които 222 500.00 лв. финансирани от Европейския съюз – NextGenerationEU. Главна цел на настоящия проект: Възстановяване на икономическия потенциал на предприятието и създаване на условия за растеж и развитие на дружеството чрез технологична модернизация и цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Специфични цели на проекта: Подобряване и повишаване ефективността н...
Виж повече

Проект № BG16RFOP002-6.002-0580-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Проект № BG16RFOP002-6.002-0580-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“
  Бенефициент: „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ EООД Номер на Проект: BG16RFOP002-6.002-0580-C01 Наименование: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ Обща стойност: 176 300.00 лв., от които 88 150.00 лв. европейско и  0.00 лв. национално съфинансиране.   Главна цел на настоящия проект: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Специфични цели на проекта: Подкрепата за енер...
Виж повече

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
  Бенефициент: „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД Номер на Проект: BG16RFOP002-2.089-5037-C01 Наименование: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране. Главна цел на настоящия проект: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Специфични цели на проекта: 1. Осигуряване на финансов ре...
Виж повече

Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.040-0944-С01

Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.040-0944-С01
Във връзка с изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0944-С01,  „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „„Закупуване, доставка, монтиране и първоначално изпитване на „5 - осен фрезови център“ - 1 брой“. Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.040-0944-С01 “Тази публикация е  създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на докум...
Виж повече

Подобряване на конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ЕООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал

Подобряване на конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ЕООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал
  Бенефициент: „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД Номер на Проект: BG16RFOP002-2.040-0944 Наименование: „Подобряване на конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ЕООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал“ Обща стойност: 785 000.00 лв., от които 467 065.00 лв. европейско и 82 425.00 лв. национално съфинансиране. Главна цел на настоящия проект е подобряване на производствения капацитет за повишаване на конкурентоспособността на компанията „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и засилване на експортния потенциал на дружеството. Специфични цели на проекта: 1. По...
Виж повече

Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.001-0935-C01

Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител  по договор № BG16RFOP002-2.001-0935-C01
Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.001-0935-C01, с предмет “Доставка, монтиране и първоначално изпитване на CNC струг с 2 шпиндела – 1 брой“. Truzna dokumentaciq_publ_FullEng.rar
Виж повече

Сключен договор за ДБФП BG16RFOP002-2.001-0935-C01

Сключен договор за ДБФП  BG16RFOP002-2.001-0935-C01
„Подобряване на конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.“ ДБФП BG16RFOP002-2.001-0935-C01 Главна цел на проекта е подобряване на конкурентоспособността на компанията „Фул Инженеринг“ ООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на дружеството.
Виж повече

Измервателна лаборатория

Измервателна лаборатория
През 2014 година, фирмата изгради измервателна лаборатория. С помощта на европейско финансиране бе закупена трикоординатна измервателна машина за измерване на детайлите. След оборудване на лабораторията от началото на 2015 година в нея се осъществява изходящия контрол.
Виж повече

Информация за сключени договори

Информация за сключени договори
Информация за сключени договори по договор BG161PO003-1.1.07-0646-C0001 "Повишаване конкурентоспособността на "Фул Инженеринг ООД", чрез внедряване на иновативен продукт". Сключен договор OP1 Сключен договор OP2
Виж повече

Процедура за избор на изпълнители

Процедура за избор на изпълнители
Процедура за избор на изпълнители по договор BG161PO003-1.1.07-0646-C0001 "Повишаване конкурентоспособността на "Фул Инженеринг ООД", чрез внедряване на иновативен продукт" 01 Заповед процедура 02 Публична покана 03 Оферта 04 Изисквания оферти 05 Методика оценка 06 Декларация чл. 22 ал.2 07 Банкова декларация 08 Проектодоговор OP1 09 Проектодоговор OP2
Виж повече