Новини

Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.001-0935-C01

Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител  по договор № BG16RFOP002-2.001-0935-C01
Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.001-0935-C01, с предмет “Доставка, монтиране и първоначално изпитване на CNC струг с 2 шпиндела – 1 брой“. Truzna dokumentaciq_publ_FullEng.rar
Виж повече

Сключен договор за ДБФП BG16RFOP002-2.001-0935-C01

Сключен договор за ДБФП  BG16RFOP002-2.001-0935-C01
„Подобряване на конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.“ ДБФП BG16RFOP002-2.001-0935-C01 Главна цел на проекта е подобряване на конкурентоспособността на компанията „Фул Инженеринг“ ООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на дружеството.
Виж повече

Измервателна лаборатория

Измервателна лаборатория
През 2014 година, фирмата изгради измервателна лаборатория. С помощта на европейско финансиране бе закупена трикоординатна измервателна машина за измерване на детайлите. След оборудване на лабораторията от началото на 2015 година в нея се осъществява изходящия контрол.
Виж повече

Информация за сключени договори

Информация за сключени договори
Информация за сключени договори по договор BG161PO003-1.1.07-0646-C0001 "Повишаване конкурентоспособността на "Фул Инженеринг ООД", чрез внедряване на иновативен продукт". Сключен договор OP1 Сключен договор OP2
Виж повече

Процедура за избор на изпълнители

Процедура за избор на изпълнители
Процедура за избор на изпълнители по договор BG161PO003-1.1.07-0646-C0001 "Повишаване конкурентоспособността на "Фул Инженеринг ООД", чрез внедряване на иновативен продукт" 01 Заповед процедура 02 Публична покана 03 Оферта 04 Изисквания оферти 05 Методика оценка 06 Декларация чл. 22 ал.2 07 Банкова декларация 08 Проектодоговор OP1 09 Проектодоговор OP2
Виж повече