Author: Full Engineering Ltd.

За нас

За нас
Фул Инженеринг ООД е основана през 2006 г. Онсовният предмет на дейност е: • Производство и ремонт на инструменти за машини за вакуумно формоване и пенозапълване. • Производство на нестандартно оборудване и резервни части. Производството е с ниска материалоемкост, но е свързано с влагане на висококвалифициран труд и използване на съвременни технологии за металообработка. Персоналът на фирмата е от квалифицирани в съответната област специалисти, мотивирани да изпълняват възложените задачи качествено и в срок. В практиката си Фул Инженеринг предлага цялостни решения при реализацията на пр...
See more

Procedure for selection of contractors

Procedure for selection of contractors
Procedure for selection of contractors BG161PO003-1.1.07-0646-C0001 "Increasing the competitiveness of " Full Engineering Ltd " through the introduction of innovative product " 01 Оrder procedure 02 Public invitation 03 Offer 04 Requirements offers 05 Evaluation methodology 06 Declaration Art. 22 para 2 07 Bank Declaration 08 Project contract OP1 09 Project contract OP2
See more