Изходящ контрол на готовите детайли

г2
  1. Измерване на размерите с три координатна измервателна машина.
  2. Измерване на грапавост.
  3. Измерване на повърхностни покрития.
  4. Окачествяване на детайлите.

izmerwane1    izmerwane2

izmerwane3    zamerwane