Изработка на детайли

г3
  1. Доставка на материали и подготовка на заготовки.
  2. Настройки на машините и изработка на детайлите:

– Запознаване със съпътстващата документация и NC програмите.
– Подготовка на инструментите и установките.
– Изработване на детайла.
– Текущ контрол на размерите.

okuma-set     okuma-work

okuma-shubler     mikrometur