Author: Full Engineering Ltd.

Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.001-0935-C01

Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител  по договор № BG16RFOP002-2.001-0935-C01
Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.001-0935-C01, с предмет “Доставка, монтиране и първоначално изпитване на CNC струг с 2 шпиндела – 1 брой“. Truzna dokumentaciq_publ_FullEng.rar
Виж повече

Сключен договор за ДБФП BG16RFOP002-2.001-0935-C01

Сключен договор за ДБФП  BG16RFOP002-2.001-0935-C01
„Подобряване на конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.“ ДБФП BG16RFOP002-2.001-0935-C01 Главна цел на проекта е подобряване на конкурентоспособността на компанията „Фул Инженеринг“ ООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на дружеството.
Виж повече

Създаване на проектна документация

Създаване на проектна документация
Проектиране на сглобени единици, възли и детайли с CAD продукт Inventor 2016. Якостни изчисления на конструкциите. Създаване на работна документация. Определяне на технологията за производство и изготвяне на NC програми с CAM Esprit. Изготвяне на работни указания и технологични карти.
Виж повече

Изработка на детайли

Изработка на детайли
Доставка на материали и подготовка на заготовки. Настройки на машините и изработка на детайлите: - Запознаване със съпътстващата документация и NC програмите. - Подготовка на инструментите и установките. - Изработване на детайла. - Текущ контрол на размерите.          
Виж повече

Изходящ контрол на готовите детайли

Изходящ контрол на готовите детайли
Измерване на размерите с три координатна измервателна машина. Измерване на грапавост. Измерване на повърхностни покрития. Окачествяване на детайлите.        
Виж повече

Асемблиране на възли и сглобени единици

Асемблиране на възли и сглобени единици
Запознаване с работната документация. Монтажни дейности - механика, пневматика и ел. схеми. Настройки и реглаж на сглобените единици. Опаковка.        
Виж повече

Измервателна лаборатория

Измервателна лаборатория
През 2014 година, фирмата изгради измервателна лаборатория. С помощта на европейско финансиране бе закупена трикоординатна измервателна машина за измерване на детайлите. След оборудване на лабораторията от началото на 2015 година в нея се осъществява изходящия контрол.
Виж повече

За нас

За нас
Фул Инженеринг ООД е основана през 2006 г. Онсовният предмет на дейност е: • Производство и ремонт на инструменти за машини за вакуумно формоване и пенозапълване. • Производство на нестандартно оборудване и резервни части. Производството е с ниска материалоемкост, но е свързано с влагане на висококвалифициран труд и използване на съвременни технологии за металообработка. Персоналът на фирмата е от квалифицирани в съответната област специалисти, мотивирани да изпълняват възложените задачи качествено и в срок. В практиката си Фул Инженеринг предлага цялостни решения при реализацията на пр...
Виж повече