Author: Full Engineering Ltd.

Проект: BG-RRP-3.004-2145-C01 „Технологична модернизация в предприятието“

Проект: BG-RRP-3.004-2145-C01 „Технологична модернизация в предприятието“
  Краен получател: „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД Номер на Проект: BG-RRP-3.004-2145-C01 Наименование: „Технологична модернизация в предприятието“ Обща стойност: 445 000.00 лв., от които 222 500.00 лв. финансирани от Европейския съюз – NextGenerationEU. Главна цел на настоящия проект: Възстановяване на икономическия потенциал на предприятието и създаване на условия за растеж и развитие на дружеството чрез технологична модернизация и цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Специфични цели на проекта: Подобряване и повишаване ефективността н...
Виж повече

Проект № BG16RFOP002-6.002-0580-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Проект № BG16RFOP002-6.002-0580-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“
  Бенефициент: „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ EООД Номер на Проект: BG16RFOP002-6.002-0580-C01 Наименование: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ Обща стойност: 176 300.00 лв., от които 88 150.00 лв. европейско и  0.00 лв. национално съфинансиране.   Главна цел на настоящия проект: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Специфични цели на проекта: Подкрепата за енер...
Виж повече

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
  Бенефициент: „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД Номер на Проект: BG16RFOP002-2.089-5037-C01 Наименование: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране. Главна цел на настоящия проект: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Специфични цели на проекта: 1. Осигуряване на финансов ре...
Виж повече

Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.040-0944-С01

Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.040-0944-С01
Във връзка с изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0944-С01,  „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „„Закупуване, доставка, монтиране и първоначално изпитване на „5 - осен фрезови център“ - 1 брой“. Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.040-0944-С01 “Тази публикация е  създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на докум...
Виж повече

Подобряване на конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ЕООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал

Подобряване на конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ЕООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал
  Бенефициент: „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД Номер на Проект: BG16RFOP002-2.040-0944 Наименование: „Подобряване на конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ЕООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал“ Обща стойност: 785 000.00 лв., от които 467 065.00 лв. европейско и 82 425.00 лв. национално съфинансиране. Главна цел на настоящия проект е подобряване на производствения капацитет за повишаване на конкурентоспособността на компанията „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и засилване на експортния потенциал на дружеството. Специфични цели на проекта: 1. По...
Виж повече

Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.001-0935-C01

Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител  по договор № BG16RFOP002-2.001-0935-C01
Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.001-0935-C01, с предмет “Доставка, монтиране и първоначално изпитване на CNC струг с 2 шпиндела – 1 брой“. Truzna dokumentaciq_publ_FullEng.rar
Виж повече

Сключен договор за ДБФП BG16RFOP002-2.001-0935-C01

Сключен договор за ДБФП  BG16RFOP002-2.001-0935-C01
„Подобряване на конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.“ ДБФП BG16RFOP002-2.001-0935-C01 Главна цел на проекта е подобряване на конкурентоспособността на компанията „Фул Инженеринг“ ООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на дружеството.
Виж повече

Създаване на проектна документация

Създаване на проектна документация
Проектиране на сглобени единици, възли и детайли с CAD продукт Inventor 2016. Якостни изчисления на конструкциите. Създаване на работна документация. Определяне на технологията за производство и изготвяне на NC програми с CAM Esprit. Изготвяне на работни указания и технологични карти.
Виж повече