Author: Full Engineering Ltd.

Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.040-0944-С01

Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.040-0944-С01
Във връзка с изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0944-С01,  „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „„Закупуване, доставка, монтиране и първоначално изпитване на „5 - осен фрезови център“ - 1 брой“. Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.040-0944-С01 “Тази публикация е  създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на докум...
Виж повече

Подобряване на конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ЕООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал

Подобряване на конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ЕООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал
  Бенефициент: „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД Номер на Проект: BG16RFOP002-2.040-0944 Наименование: „Подобряване на конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ЕООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал“ Обща стойност: 785 000.00 лв., от които 467 065.00 лв. европейско и 82 425.00 лв. национално съфинансиране. Главна цел на настоящия проект е подобряване на производствения капацитет за повишаване на конкурентоспособността на компанията „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и засилване на експортния потенциал на дружеството. Специфични цели на проекта: 1. По...
Виж повече

Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.001-0935-C01

Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител  по договор № BG16RFOP002-2.001-0935-C01
Тръжна документация на „ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.001-0935-C01, с предмет “Доставка, монтиране и първоначално изпитване на CNC струг с 2 шпиндела – 1 брой“. Truzna dokumentaciq_publ_FullEng.rar
Виж повече

Сключен договор за ДБФП BG16RFOP002-2.001-0935-C01

Сключен договор за ДБФП  BG16RFOP002-2.001-0935-C01
„Подобряване на конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.“ ДБФП BG16RFOP002-2.001-0935-C01 Главна цел на проекта е подобряване на конкурентоспособността на компанията „Фул Инженеринг“ ООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на дружеството.
Виж повече

Създаване на проектна документация

Създаване на проектна документация
Проектиране на сглобени единици, възли и детайли с CAD продукт Inventor 2016. Якостни изчисления на конструкциите. Създаване на работна документация. Определяне на технологията за производство и изготвяне на NC програми с CAM Esprit. Изготвяне на работни указания и технологични карти.
Виж повече

Изработка на детайли

Изработка на детайли
Доставка на материали и подготовка на заготовки. Настройки на машините и изработка на детайлите: - Запознаване със съпътстващата документация и NC програмите. - Подготовка на инструментите и установките. - Изработване на детайла. - Текущ контрол на размерите.          
Виж повече

Изходящ контрол на готовите детайли

Изходящ контрол на готовите детайли
Измерване на размерите с три координатна измервателна машина. Измерване на грапавост. Измерване на повърхностни покрития. Окачествяване на детайлите.        
Виж повече

Асемблиране на възли и сглобени единици

Асемблиране на възли и сглобени единици
Запознаване с работната документация. Монтажни дейности - механика, пневматика и ел. схеми. Настройки и реглаж на сглобените единици. Опаковка.        
Виж повече