Author: Full Engineering Ltd.

Информация за сключени договори

Информация за сключени договори
Информация за сключени договори по договор BG161PO003-1.1.07-0646-C0001 "Повишаване конкурентоспособността на "Фул Инженеринг ООД", чрез внедряване на иновативен продукт". Сключен договор OP1 Сключен договор OP2
Виж повече

Процедура за избор на изпълнители

Процедура за избор на изпълнители
Процедура за избор на изпълнители по договор BG161PO003-1.1.07-0646-C0001 "Повишаване конкурентоспособността на "Фул Инженеринг ООД", чрез внедряване на иновативен продукт" 01 Заповед процедура 02 Публична покана 03 Оферта 04 Изисквания оферти 05 Методика оценка 06 Декларация чл. 22 ал.2 07 Банкова декларация 08 Проектодоговор OP1 09 Проектодоговор OP2
Виж повече