Създаване на проектна документация

г1
  1. Проектиране на сглобени единици, възли и детайли с CAD продукт Inventor 2016.
  2. Якостни изчисления на конструкциите.
  3. Създаване на работна документация.
  4. Определяне на технологията за производство и изготвяне на NC програми с CAM Esprit.
  5. Изготвяне на работни указания и технологични карти.