Информация за сключени договори

izpylneni

Информация за сключени договори по договор BG161PO003-1.1.07-0646-C0001
„Повишаване конкурентоспособността на „Фул Инженеринг ООД“, чрез внедряване на иновативен продукт“.

Сключен договор OP1
Сключен договор OP2